Máy tính bit

Nhập dữ liệu

Nhập giá trị và đơn vị và nhấp vào chuyển đổi, máy tính sẽ thực hiện chuyển đổi cho tất cả các đơn vị.

Kết quả

Băng thông, K = 1000

 • Bit 8000000
 • Byte 1000000
 • Kilobit 8000
 • Kilobyte 1000
 • Megabit 8
 • Megabyte 1
 • Gigabit 0.008
 • Gigabyte 0.001
 • Terabit 8.0E-6
 • Terabyte 1.0E-6
 • Petabit 8.0E-9
 • Petabyte 1.0E-9
 • Exabit 8.0E-12
 • Exabyte 1.0E-12
 • Zettabit 8.0E-15
 • Zettabyte 1.0E-15
 • Yottabit 8.0E-18
 • Yottabyte 1.0E-18
Ghi chú
Giá trị của K (Kilo) trong khi tính toán có thể lấy hai giá trị 1024 hoặc 1000, tùy thuộc vào loại phép tính bạn muốn thực hiện. Cân nhắc sử dụng K = 1024 khi bạn đang xem xét dung lượng lưu trữ cho dù trong đĩa cứng, DVD, ổ đĩa flash hoặc các thiết bị khác và phương tiện lưu trữ. K = 1000 nên được sử dụng khi bạn đang nghĩ đến thông lượng, tức là tốc độ truyền thông tin.
Ví dụ
Nếu máy tính của bạn có 1 KB dung lượng ổ đĩa nói rằng anh ta có 1024 B dung lượng, thì thông lượng của card mạng của bạn là 1 KB / s thì người ta nói rằng nó truyền dữ liệu tới 1000 B / s.
Thêm
Hầu hết người dùng của chúng tôi sử dụng máy tính này làm công cụ chuyển đổi byte chuyển đổi byte thành mb, byte thành gb, bit thành byte, megabyte thành kilobyte và nhiều định dạng khác.
LET YOUR COMMENT BELOW