Bit Kalkulator

Lag konverteringer mellom biter, byte, kilobit, kilobytes, megabits, megabyte, gigabits, gigabyte, terabitter, terabyte, petabitter, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
INNGANGSDATA

Skriv inn verdien og enheten og klikk på konverter, kalkulatoren vil utføre konverteringen til alle enheter.

Resultater

Båndbredde, K = 1000

 • Bit 8000000
 • Byte 1000000
 • Kilobit 8000
 • Kilobyte 1000
 • Megabit 8
 • Megabyte 1
 • Gigabit 0.008
 • Gigabyte 0.001
 • Terabit 8.0E-6
 • Terabyte 1.0E-6
 • Petabit 8.0E-9
 • Petabyte 1.0E-9
 • Exabit 8.0E-12
 • Exabyte 1.0E-12
 • Zettabit 8.0E-15
 • Zettabyte 1.0E-15
 • Yottabit 8.0E-18
 • Yottabyte 1.0E-18
Notater
Verdien av K (Kilo) under beregninger kan ta to verdier 1024 eller 1000, avhenger av hvilken type beregning du vil utføre. Vurder å bruke K = 1024 når du vurderer lagringskapasitet, enten i harddisk, DVDer, flash-stasjoner eller andre enheter og lagringsmedier. K = 1000 bør brukes når du tenker på gjennomstrømning, dvs. hastigheten ved hvilken informasjon overføres.
Eksempler
Hvis datamaskinen har 1 KB diskplass, sier han at han har 1024 B plass, nå er gjennomstrømningen på nettverkskortet 1 KB / s da det sies at det overfører data til 1000 B / s.
Extra
De fleste av brukerne bruker denne kalkulatoren som byte omformer konvertere byte til mb, byte til gb, bit til byte, megabyte til kilobytes og mange andre formater.
LET YOUR COMMENT BELOW