Kalkulator Bit

Buat penukaran antara bit, bait, kilobit, kilobit, megabit, megabait, gigabit, gigabit, terabit, terabytes, petabit, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
INPUT DATA

Masukkan nilai dan unit dan klik tukar, kalkulator akan melakukan penukaran kepada semua unit.

Keputusan

Bandwidth, K = 1000

 • Bit 8000000
 • Byte 1000000
 • Kilobit 8000
 • Kilobyte 1000
 • Megabit 8
 • Megabyte 1
 • Gigabit 0.008
 • Gigabyte 0.001
 • Terabit 8.0E-6
 • Terabyte 1.0E-6
 • Petabit 8.0E-9
 • Petabyte 1.0E-9
 • Exabit 8.0E-12
 • Exabyte 1.0E-12
 • Zettabit 8.0E-15
 • Zettabyte 1.0E-15
 • Yottabit 8.0E-18
 • Yottabyte 1.0E-18
Nota
Nilai K (Kilo) semasa pengiraan boleh mengambil dua nilai 1024 atau 1000, bergantung pada jenis perhitungan yang anda ingin lakukan. Pertimbangkan menggunakan K = 1024 apabila anda mempertimbangkan kapasiti penyimpanan sama ada dalam cakera keras, DVD, pemacu denyar atau peranti dan media storan lain. K = 1000 sepatutnya digunakan apabila anda memikirkan melalui proses, iaitu kelajuan di mana maklumat dipindahkan.
Contoh
Jika komputer anda mempunyai ruang cakera 1 KB mengatakan bahawa ia mempunyai 1024 B ruang, kini pengoperasian kartu jaringan anda adalah 1 KB / s maka dikatakan ia mengirimkan data ke 1000 B / s.
Tambahan
Kebanyakan pengguna menggunakan kalkulator ini sebagai penukar byte yang menukar bait ke mb, byte ke gb, bit kepada bait, megabait hingga kilobytes dan banyak format lain.
LET YOUR COMMENT BELOW