Calculadora de bits

Fer conversions entre bits, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, petabits, petabits, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
DADES D'ENTRADA

Introduïu el valor i la unitat i feu clic a convertir, la calculadora realitzarà la conversió a totes les unitats.

Resultats

Ample de banda, K = 1000

 • Bit 8000000
 • Byte 1000000
 • Kilobit 8000
 • Kilobyte 1000
 • Megabit 8
 • Megabyte 1
 • Gigabit 0.008
 • Gigabyte 0.001
 • Terabit 8.0E-6
 • Terabyte 1.0E-6
 • Petabit 8.0E-9
 • Petabyte 1.0E-9
 • Exabit 8.0E-12
 • Exabyte 1.0E-12
 • Zettabit 8.0E-15
 • Zettabyte 1.0E-15
 • Yottabit 8.0E-18
 • Yottabyte 1.0E-18
Notes
El valor de K (Kilo) durant els càlculs pot prendre dos valors de 1024 o 1000, depèn del tipus de càlcul que vulgueu realitzar. Penseu a utilitzar K = 1024 quan esteu considerant la capacitat d’emmagatzematge, sigui al disc dur, DVD, unitats flash o altres dispositius i suports d’emmagatzematge. K = 1000 s’ha d’utilitzar quan esteu pensant en el rendiment, és a dir, la velocitat a la qual es transfereix la informació.
Exemples
Si l’ordinador té 1 KB d’espai en disc, diu que té 1024 B d’espai, ara el rendiment de la targeta de xarxa és d’1 KB / s i es diu que transmet dades a 1000 B / s.
Extra
La major part dels nostres usuaris utilitzen aquesta calculadora com a convertidor de bytes que converteix bytes a mb, bytes a gb, bits a bytes, megabytes a kilobytes i molts altres formats.
LET YOUR COMMENT BELOW