Bit hesaplama

Dönüştürmeleri arasında bit, bayt, kilobit, kilobayt, megabit, megabayt, Gigabit, Gigabyte, terabit, terabayt, petabits, petabayt, exabits, eksabayt, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes yapmak
Miktar
Türü
Kilo
Bant genişliği (Kilo = 1000 bits)


Dönüşüm tabloları

b Hedef b 1
b Hedef B 0.125
b Hedef Kb 0.001
b Hedef KB 0.000125
b Hedef Mb 1.0E-6
b Hedef MB 1.25E-7
b Hedef Gb 1.0E-9
b Hedef GB 1.25E-10
b Hedef Tb 1.0E-12
b Hedef TB 1.25E-13
b Hedef Pb 1.0E-15
b Hedef PB 1.25E-16
b Hedef Eb 1.0E-18
b Hedef EB 1.25E-19
b Hedef Zb 1.0E-21
b Hedef ZB 1.25E-22
b Hedef Yb 1.0E-24
b Hedef YB 1.25E-25
Notlar:K (Kilo) değer hesaplamaları sırasında iki değer 1024 veya 1000 alabilir, hangi tür hesaplama gerçekleştirmek istediğiniz üzerinde bağlıdır. K kullanmayı düşünün ne zaman çoğu depolama kapasitesi dikkate alındığında içinde sert yuvarlak yüzey olup olmadığını, DVD, flash sürücüler veya diğer aygıtlar ve medya depolama 1024 =. K = 1000 throughput, yani bilgi aktarılma hızı düşünüyorsun zaman kullanılmalıdır.

Örnek: Bilgisayarınızda yoksa 1 KB disk alanı olduğunu söylüyor 1024 B alanı vardır, şimdi ağ kartı işlem hacmi 1 KB/s sonra 1000 B/s verileri iletir söylenir ki.

Kullanım: Değer ve birim ve tıkırtı dönüştürmek girin, hesap makinesi tüm birimlerine dönüştürme gerçekleştirir.