Bitars Kalkylatorn

Göra omvandlingar mellan bitar, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabits, gigabyte, terabit, terabyte, petabits, uppbyggnad, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Kvantitet
Typ
Kilo
Bandbredd (Kilo = 1000 bits)


Konverteringstabeller för teckentabell

b till b 1
b till B 0.125
b till Kb 0.001
b till KB 0.000125
b till Mb 1.0E-6
b till MB 1.25E-7
b till Gb 1.0E-9
b till GB 1.25E-10
b till Tb 1.0E-12
b till TB 1.25E-13
b till Pb 1.0E-15
b till PB 1.25E-16
b till Eb 1.0E-18
b till EB 1.25E-19
b till Zb 1.0E-21
b till ZB 1.25E-22
b till Yb 1.0E-24
b till YB 1.25E-25
Anteckningar:Värdet på K (Kilo) under beräkningar kan ta två värden 1024 eller 1000, beror på vilken typ av beräkning du vill utföra. Överväg att använda K = 1024 när du är med tanke på lagringskapacitet i hårddisk, DVD-skivor, flash-enheter eller andra enheter och lagringsmedia. K = 1000 bör användas när du tänker på genomströmning, dvs den hastighet med vilken information ska överföras.

Exempel: Om datorn har 1 KB diskutrymme är säger att han har 1024 B utrymme, nu genomströmning för ditt nätverkskort är 1 KB/s då det sägs att den skickar data till 1000 B/s.

Användning: Ange värdet och enhet och klicka på konvertera, kalkylatorn utför omvandlingen till alla enheter.