Bit Kalkulačka

Uistite sa prevody medzi bitoch, bytoch, kilobitov, kilobajty, megabitov, MB, gigabitov, gigabytov, terabits, TB, petabits, petabajtov, exabits, exabajtov, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Množstvo
Typ
Kilo
Šírka pásma (Kilo = 1000 bits)


Prepočítavacie tabuľky

b v b 1
b v B 0.125
b v Kb 0.001
b v KB 0.000125
b v Mb 1.0E-6
b v MB 1.25E-7
b v Gb 1.0E-9
b v GB 1.25E-10
b v Tb 1.0E-12
b v TB 1.25E-13
b v Pb 1.0E-15
b v PB 1.25E-16
b v Eb 1.0E-18
b v EB 1.25E-19
b v Zb 1.0E-21
b v ZB 1.25E-22
b v Yb 1.0E-24
b v YB 1.25E-25
Poznámky:Hodnota K (Kilo) v priebehu výpočtu môže mať dve hodnoty 1024 alebo 1000, závisí na tom, aký typ výpočtu chcete vykonať. Zvážte použitie K = 1024, keď uvažujete o skladovaciu kapacitu, či pevný disk, DVD, flash diskov a ďalších zariadení a pamäťových médií. K = 1000 by mal byť použitý, ak uvažujete o priepustnosti, teda rýchlosť, pri ktorej dochádza k prenosu informácií.

Príklad: Ak je váš počítač má 1 kB miesta na disku je hovorí, že má 1024 B priestoru, teraz priepustnosť sieťové karty 1 KB/s, potom sa hovorí, že prenáša dáta do 1000 B/s.

Používanie: Zadajte hodnotu a jednotku a potom kliknite na tlačidlo Previesť, bude kalkulačka vykonať konverziu do všetkých jednotkách.