Kalkulator Bity

Dodać do konwersji pomiędzy bitów, bajtów, kilobitów, kilobajtach, megabitów, megabajtów, gigabajtów, gigabajty, terabity, terabajtów, Petabit, petabajtów, Eksabit, eksabajtów, Zettabit, Zettabajt, Jottabit, Jottabajt
Ilość
Typ
Kilo
Przepuszczalność (Kilo = 1000 bits)


Stoły Konwersje

b w b 1
b w B 0.125
b w Kb 0.001
b w KB 0.000125
b w Mb 1.0E-6
b w MB 1.25E-7
b w Gb 1.0E-9
b w GB 1.25E-10
b w Tb 1.0E-12
b w TB 1.25E-13
b w Pb 1.0E-15
b w PB 1.25E-16
b w Eb 1.0E-18
b w EB 1.25E-19
b w Zb 1.0E-21
b w ZB 1.25E-22
b w Yb 1.0E-24
b w YB 1.25E-25
Uwagi:Wartość K (Kilo) w obliczeniach może mieć dwie wartości w 1024 lub 1000, w zależności jaki typ obliczeń chcesz wykonać. Rozważ użycie K = 1024, jeśli chodzi o pojemność albo na dysku twardym, DVD, pamięci flash lub innych urządzeń i nośników. K = 1000 jest zwykle używany w odniesieniu do przepustowości, czyli prędkości, z jaką jest transmitowana informacja.

Przykład: Jeśli komputer ma 1 MB miejsca na dysku, to powiedział, że 1024 miejsca B, ale jeśli przepustowość karty sieciowej 1 KB / S, a następnie stwierdza, że dane transferów w 1000 B / S.

Stosowanie: Wprowadź wartość i jednostkę i kliknij konwersji, a kalkulator wykona konwersję we wszystkich jednostkach.