Bit kalkulator

Formater mellom biter, byte, kilobyte, kilobyte, megabit, megabyte, Gigabit, Gigabyte, terabits, terabyte, petabits, petabyte, exabits, exabyte, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Kvantitet
Typen
Kilo
Bbåndbredde (Kilo = 1000 bits)


Konverteringstabeller

b til b 1
b til B 0.125
b til Kb 0.001
b til KB 0.000125
b til Mb 1.0E-6
b til MB 1.25E-7
b til Gb 1.0E-9
b til GB 1.25E-10
b til Tb 1.0E-12
b til TB 1.25E-13
b til Pb 1.0E-15
b til PB 1.25E-16
b til Eb 1.0E-18
b til EB 1.25E-19
b til Zb 1.0E-21
b til ZB 1.25E-22
b til Yb 1.0E-24
b til YB 1.25E-25
Merknader:Verdien av K (Kilo) under beregninger kan ta to verdier 1024 eller 1000, avhenger av hvilken type beregning du vil utføre. Vurder å bruke K = 1024 når du er vurderer lagringskapasitet i harddisken, DVDer, flash-stasjoner eller andre enheter og lagringsmedier. K = 1000 bør brukes når du tenker på gjennomstrømning, dvs hastigheten som informasjon overføres.

Eksempel: Hvis datamaskinen har 1 KB med diskplass er sier at han har 1024 B plass, nå gjennomstrømningen av nettverkskortet er 1 KB/s så det sies at den overfører data å 1000 B/s.

Bruk: Angi verdien og enheten og klikk Konverter, kalkulatoren vil utføre konvertering til alle enheter.