Kalkulator bit

Membuat penukaran antara bit, bait, kilobit, kilobait, megabait, megabait, gigabit, Gigabyte, terabait, terabytes, petabits, petabytes, exabits, Exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Kuantiti
Jenis
Kilo
Lebar jalur (Kilo = 1000 bits)


Jadual penukaran

b ke b 1
b ke B 0.125
b ke Kb 0.001
b ke KB 0.000125
b ke Mb 1.0E-6
b ke MB 1.25E-7
b ke Gb 1.0E-9
b ke GB 1.25E-10
b ke Tb 1.0E-12
b ke TB 1.25E-13
b ke Pb 1.0E-15
b ke PB 1.25E-16
b ke Eb 1.0E-18
b ke EB 1.25E-19
b ke Zb 1.0E-21
b ke ZB 1.25E-22
b ke Yb 1.0E-24
b ke YB 1.25E-25
Aufzeichnungen:Nilai K (Kilo) semasa pengiraan boleh mengambil dua nilai 1024 atau 1000, bergantung kepada jenis pengiraan anda mahu untuk melaksanakan. Pertimbangkan untuk menggunakan K = 1024 apabila anda sedang mempertimbangkan kapasiti penyimpanan sama ada dalam cakera keras, DVD, pemacu kilat atau alat-alat lain dan media simpanan. K = 1000 perlu digunakan apabila anda berfikir untuk pemprosesan, iaitu kelajuan di mana maklumat dipindahkan.

Nota: Jika komputer anda mempunyai 1 KB ruang cakera adalah mengatakan bahawa dia mempunyai 1024 ruang B, kini pemprosesan kad rangkaian anda 1 KB/s maka ia berkata bahawa ia menghantar data ke 1000 B/s.

Penggunaan: Masukkan nilai dan unit dan klik menukar, kalkulator yang akan membuat penukaran kepada semua unit.