Bit Kalkilatris

Fè konvèsyon ant Bits, bytes, kilobi, kilookte, megabi, megabit, jigabi, jigokte, terabits, teraokte, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Kantite
Tip
Kilo
Band lajè (Kilo = 1000 bits)


Tablo konvèsyon

b pou b 1
b pou B 0.125
b pou Kb 0.001
b pou KB 0.000125
b pou Mb 1.0E-6
b pou MB 1.25E-7
b pou Gb 1.0E-9
b pou GB 1.25E-10
b pou Tb 1.0E-12
b pou TB 1.25E-13
b pou Pb 1.0E-15
b pou PB 1.25E-16
b pou Eb 1.0E-18
b pou EB 1.25E-19
b pou Zb 1.0E-21
b pou ZB 1.25E-22
b pou Yb 1.0E-24
b pou YB 1.25E-25
Nòt:Valè a nan K (Kilo) pandan kalkil ka pran de valè 1024 oswa 1000, depann sou ki kalite kalkil ou vle fè. Konsidere itilize K = 1024 lè w ap konsidere si wi ou non depo kapasite nan ki gen kapasite difisil, DVD, kondui flash oswa lòt aparèy ak depo medya. K = 1000 ta dwe itilize lè w ap panse a debi, sa vle di vitès la nan ki se enfòmasyon transfere.

Egzanp: Si òdinatè ou a gen 1 KO de espas ki gen kapasite se di ke li te gen 1024 B nan espas, kounye a debi a nan kat rezo ou se 1 KB/s Lè sa a, li se te di ke li transmèt done nan 1000 B/s.

Itilizasyon: Antre nan valè a ak inite Et Sur konvèti, kalkilatris a pral fè konvèsyon an nan tout inite.