Bit Kalkulyator

Bit, bayt, kilobits, kilobayt, megabit, megabayt, gigabits, qiqabayt, terabit, terabayt petabits, petabayt yaddaşa malik, exabits, eksabayt, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes: arasında dönüşüm etmək
Kəmiyyət
Növ
Kilo
Band eni (Kilo = 1000 bits)


Dönüşüm masalar

b dək b 1
b dək B 0.125
b dək Kb 0.001
b dək KB 0.000125
b dək Mb 1.0E-6
b dək MB 1.25E-7
b dək Gb 1.0E-9
b dək GB 1.25E-10
b dək Tb 1.0E-12
b dək TB 1.25E-13
b dək Pb 1.0E-15
b dək PB 1.25E-16
b dək Eb 1.0E-18
b dək EB 1.25E-19
b dək Zb 1.0E-21
b dək ZB 1.25E-22
b dək Yb 1.0E-24
b dək YB 1.25E-25
Qeydlər:Hesablamalar zamanı K (Kilo) dəyəri iki dəyərlər 1024 və ya 1000 edə bilər, siz yerinə yetirmək üçün istədiyiniz hesablanması hansı növü asılıdır. Siz sabit disk, DVD, flash sürücüler və ya digər cihazlar və storage media olub saxlama qabiliyyəti nəzərə zaman = 1024 K istifadə düşünün. Əgər məlumat transfer olan da sürət yəni qabiliyyəti düşünür zaman = 1000 K istifadə olunmalıdır.

Nümunə: Sizin kompüter disk 1 KB varsa o, yer 1024 B indi şəbəkə kartı qabiliyyəti 1 KB/s onu 1000 B/s məlumat ötürür bildirilir s olduğunu söyləyir.

Istifadə: Dəyər və vahid daxil edin və çevirmək basın kalkulyator bütün bölmələri dönüşüm çıxış edəcək.